SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ACHIZIŢIA DE LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI RENOVARE LA IMOBILUL VIRGIL MADGEARU AL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza dispoziţiilor Art. 19 şi 19˄1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o selecţie de oferte pentru atribuirea unui contract de execuţie de lucrări de reparaţii şi de renovare a imobilului Virgil Madgearu, situat în Calea Dorobanţi nr. 15-17, sectorul 1.
Detaliile cu privire la modul de desfăşurare a selecţiei de oferte, la cerinţele minime obligatorii impuse şi la documentele solicitate operatorilor economici interesaţi să participe, în vederea atribuirii contractului de execuţie de lucrări, se regăsesc în Invitaţia de participare nr. 3029/08.07.2015 (format PDF scanat) precum şi în Anexa 1 (Caietul de sarcini – format PDF scanat) şi Anexa 2 / Anexa 2.1 (Modele formulare – format Word editabil / format PDF), mai jos publicate.

INVITAŢIE 3029_LUCRĂRI REPARAŢII RENOVARE IMOBIL V_MADGEARU
ANEXA 1_CAIET DE SARCINI_LUCRARI REPARAŢII_RENOVARE_IMOBIL V_MADGEARU
ANEXA 2_ Modele formulare_LUCRĂRI DE REPARAȚII RENOVARE_IMOBIL VIRGIL MADGEARU
ANEXA 2_1_LISTA cu cantitati de lucrari_imobil Virgil Madgearu