SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ACHIZIŢIA DE MATERIALE CONSUMABILE – PROIECT POSDRU ID_138907

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează SELECŢIA DE OFERTE pentru atribuirea unui contract de furnizare de Materiale consumabile (rechizite şi articole de papetărie-birotică; cartuşe de toner/cerneală; material informatic), prin modalitatea de cumpărare directă, în beneficiul PROIECTULUI cu titlul “EXCELENTA IN CERCETAREA STIINTIFICA, INTERDISCIPLINARA, DOCTORALA SI POSTDOCTORALA, IN DOMENIILE ECONOMIC, SOCIAL SI MEDICAL-EXCELIS” – Contract POSDRU/159/1.5/S/138907–Beneficiar /Lider de parteneriat: Academia de Studii Economice din Bucureşti

– Termenul limită de depunere/primire a ofertelor: 20.11.2014, ora 16,00 –

Invitatie selectie_Mat consumabile-birotica_POSDRU 138907

Caiet de sarcini_Mat consumab-birotica_POSDRU 138907

Anexa 2 FORMULAR OFERTĂ_CENTRALIZATOR PREŢURI_MATERIALE CONSUMABILE_POSDRU_138907

ANEXA_3_EVITAREA CONFLICTULUI DE INTERESE_SELECTIE OFERTE_MATERIALE CONSUMABILE_POSDRU_138907