Selectie de oferte ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1 – LAPTOPURI, Lot 2 – VIDEOPROIECTOR, Lot 3 – ECHIPAMENT DE IMPRIMARE ȘI MULTIPLICARE – grant ROSE 55/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse – ECHIPAMENTE INFORMATICE  – pentru care a fost emisă prezenta Invitație la Selecția de Oferte.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, selecția de oferte pentru achizitia directa de ECHIPAMENTE INFORMATICE – în beneficiul subproiectului „Prevenirea abandonului scolar- cale de crestere a performantei sistemului educational universitar – ManPRO”, acord de grant 35/SGU/NC/I, in conditiile specificate în Invitația la selectia de oferte DAP 4368/08.10.2018.

Clarificare :

Pct. 5 din Invitatia de participare DAP 4368/08.10.2018 “5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 21. 10.2018, ora 13.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsăse modifica si va avea urmatorul continut:Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 22.10.2018, ora 13.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă”. 

Anexa 6__Invitatie oferta ECHIP_INFORMATIC_55_SITE