Achizitie Lucrări de izolare fonică a instalației de răcire a apei (chiller), cod CPV 453230000-7

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 43, alin (2) din HG nr. 395/2016, selecția de ofertă, în vederea atribuirii, prin achiziție directa, a contractului de Lucrări de izolare fonică a instalației de răcire a apei (chiller), cod CPV 453230000-7

Instructiuni Ofertanti

Caiet de sarcini lucrari de izolare fonica