Invitatie de participare la selectia de oferte în vederea atribuirii contractului, avand ca obiect ” SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza PROCEDURII OPERAȚIONALE APLICABILE SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL ANEXEI 2 LA LEGEA 98/2016 (P.O. DAP_02/2018), pentru atribuirea contractului, avand ca obiect ” SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL”, in beneficiul proiectului Dezvoltarea spiritului antreprenorial in randul tinerilor intreprinzatori, sustinerea angajarii durabile si a antreprenoriatului social in cadrul regiunii Sud-Est – SE – Social-Biz – Cod MySMIS: 105333.

Caiet de Sarcini

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164, 165, 167 si 60 din L98

Formular-3-Formular oferta

Invitatie de participare POCU105333

Model contract

PV deschidere vizualizare oferte POCU 105333

Raportul proceduri selectiei de oferte