Răspunsuri la solicitări de clarificări pentru achiziția de „Multifuncționale A3 color”

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICĂRI

Ref:   documentație de atribuire aferentă achiziției publice de  „Multifuncționale A3 color”, cod CPV: 30120000-6 – Echipament de fotocopiere și de tipărire offset, documentație publicată pe site-ul ww.achizitiipublice.ase.ro, conform Anunţ publicitar SICAP nr. ADV1236064/01.09.2021, termen limita de depunere a  ofertelor: 08.09.2021, inclusiv.

Autoritatea contractantă formulează următoarele RĂSPUNSURI la solicitările de clarificări, primite la documentația aferentă achiziției mai sus menționate.

SOLICITAREA NR  1

Întrebare 1: Referitor la cerinte caietului de sarcini MANEVRARE HARTlE : Capacitate hartie intrare (coli) 350 | Capacitate hartie iesire (coli) 1350 “. Avand in vedere ca majoritatea echipamentelor au capacitatea tavilor de intrare mai mare sau egala cu a tavilor de iesire, va rugam sa acceptati si echipamente cu  Capacitate hartie iesire (coli) este 150.

Răspuns la întrebarea 1:

Având în vedere că în specificațiile tehnice mai sus menționate a intervenit o eroare de tehnoredactare, acestea se modifică după cum urmează:

ÎN LOC DE:

MANEVRARE HARTlE

Capacitate hartie intrare (coli) 350

Capacitate hartie iesire (coli) 1350

SE VA CITI:

MANEVRARE HARTlE

Capacitate hartie intrare (coli) 1000

Capacitate hartie iesire (coli) 250

Întrebare 2: Referitor la cerinta caietului de sarcini “Consumabile incluse: 4 x tonere black’  va rugam sa clarificati daca „Multifuncționalul A3 color”  solicitat / ofertat se livreza DOAR  cu 4 TONERE BLACK sau se livreaza cu 4 Tonere cate unul pentru fiecare culorare ( Black , Cyan, Magenta, Yellow)?

Răspuns la întrebarea 2:

Dintr-o eroare de tehnoredactare, s-a omis mențiunea ”suplimentar”. Astfel, cerința se modifică după cum urmează:

ÎN LOC DE:

Consumabile incluse: 4 x tonere black

SE VA CITI:

Consumabile incluse suplimentar: 4 x tonere black

SOLICITAREA NR  2

Întrebare 1: Buna ziua. Referitor anuntul mentionat, va rog sa ma ajutati cu o clarificare. Solicitati prin Caietul de sarcini

MANEVRARE HARTlE Capacitate hartie intrare (coli) 350 Capacitate hartie iesire (coli) 1350. Capacitatea de iesire de 1350 coli( si mai mult),  o au echipamentele care sunt dotate cu Finisher( care capseaza automat, creaza brosuri etc.). Nu am gasit cerinta aceasta si de aceea va rog sa mi spuneti daca doriti capacitate intrare hartie 1350 si iesire de 350 coli.

Răspuns la întrebarea 1:

Având în vedere că în specificațiile tehnice mai sus menționate a intervenit o eroare de tehnoredactare, acestea se modifică după cum urmează:

ÎN LOC DE:

MANEVRARE HARTlE

Capacitate hartie intrare (coli) 350

Capacitate hartie iesire (coli) 1350

SE VA CITI:

MANEVRARE HARTlE

Capacitate hartie intrare (coli) 1000

Capacitate hartie iesire (coli) 250