Răspuns la solicitare de clarificare pentru achiziția de „Multifuncționale A3 color”

RĂSPUNS LA SOLICITARE DE CLARIFICARE

Ref:   documentație de atribuire aferentă achiziției publice de  „Multifuncționale A3 color”, cod CPV: 30120000-6 – Echipament de fotocopiere și de tipărire offset, documentație publicată pe site-ul ww.achizitiipublice.ase.ro, conform Anunţ publicitar SICAP nr. ADV1236064/01.09.2021, termen limita de depunere a  ofertelor: 08.09.2021, inclusiv.

Autoritatea contractantă formulează următorul RĂSPUNS la solicitarea de clarificare primită la documentația aferentă achiziției mai sus menționate.

SOLICITAREA NR  1

Întrebare 1: In caietul de sarcini, specificatiile tehnice includ „caracteristici generale”, respectiv Functii principale: Fax si Conectivitate: Wi-Fi.

Va rugam sa ne precizati daca imprimanta multifunctionala trebuie sa fie livrata cu fax si modul wifi sau doar compatibila cu aceste module/extraoptiuni.

Răspuns la întrebarea 1:

Conform cerințelor din caietul de sarcini, produsele trebuie să fie livrate cu fax și conectivitate wi-fi, așa cum este menționat in specificații, nu doar compatibile.