Achiziție „Sistem de calcul PC”

Academia de Studii Economice din București organizează în beneficiul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de furnizare de Sisteme de calcul PC”, cod CPV: 30213400-9 – Unități centrale de procesare pentru computere personale, în următoarele condiții:

  • Valoarea estimată maximă a achiziției: 5.882,34 lei fără TVA;
  • Caracteristici tehnice și informații suplimentare: conform caietului de sarcini și invitației de participare atașate.
  • Operatorii economici pot transmite oferta până la data 08.09.2021, inclusiv, la adresa de e-mail andreea.tancu@ase.ro.
  • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA.
  • Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.
  • NOTĂ: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent». Aceste specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator.
  • Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.