Produse de birotica si consumabile, in beneficiul proiectului “Parteneriate pentru competitivitate în vederea transferului de cunoștințe prin dezvoltarea unor modele computaționale inovative pentru creșterea economică și sustenabilitatea sectorului de afaceri din România”

Academia de Studii Economice din București organizează, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43-46 din HG 395/2016, achiziția directă de Produse de birotica si consumabile, in beneficiul proiectului “Parteneriate pentru competitivitate în vederea transferului de cunoștințe prin dezvoltarea unor modele computaționale inovative pentru creșterea economică și sustenabilitatea sectorului de afaceri din România” <ASECOMP>, în conformitate cu instructiunile si conditiile privind desfasurarea achizitiei si cerintele caietului de sarcini.

Formular-3-Formular-de-oferta

Formular-2-Declaratie-privind-neîncadrarea-în-prev-art.-164-165-167-si-60-din-L98 (1)

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Instructiuni pentru ofertanti_POC 119598

Caiet de sarcini_POC119598