Invitatie de participare la selectia de oferte în vederea atribuirii contractului, avand ca obiect Servicii pentru organizarea evenimentelor în beneficiul proiectului „Sprijin pentru adaptarea managerilor, antreprenorilor și lucrătorilor din regiunea Centru la schimbările din mediul social și economic, în spiritul principiilor dezvoltării durabile și inovării sociale (BusinessPro)” – cod SMIS 117946 –

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza PROCEDURII OPERAȚIONALE APLICABILE SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL ANEXEI 2 LA LEGEA 98/2016 (P.O. DAP_02/30.10.2018), elaborată  în conformitate cu prevederile art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016: „Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale şi al altor servicii specifice menţionată la alin. (1) lit. h) este: b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d)”, SELECTIA DE OFERTE avand ca obiect Servicii pentru organizarea evenimentelor, in beneficiul proiectului „Sprijin pentru adaptarea managerilor, antreprenorilor și lucrătorilor din regiunea Centru la schimbările din mediul social și economic, în spiritul principiilor dezvoltării durabile și inovării sociale (BusinessPro)”, cod SMIS 117946.

Caiet de sarcini POCU 117946

Invitatie de participare POCU117946

Model contract POCU 117946

Modele de formulare POCU 117946