Selectie de oferte “Echipamente de protectia muncii”

Academia de Studii Economice din București organizează, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43-46 din HG 395/2016, achiziția directă de Echipamente de protectia muncii, in beneficiul Direcției Sociale – ASE București, în conformitate cu instructiunile si conditiile privind desfasurarea achizitiei si cerintele caietului de sarcini.

Caiet de sarcini si anexa 2

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind-neîncadrarea-în-prev-art.-164-165-167-si-60-din-L98

Formular-3-Formular de oferta

Instructiuni ofertanti echipamente de protectie