Mobilier 2212, 3305 si 3404

CS Mobilier 2212 3305 3404

In cadrul proiectului Certran, autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de mobilier a salilor 2212, 3305 si 3404.

Operatorii economici pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 02.09.2019, ora 16:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro sau la registratura ASE, din Piata Romana, nr.6, str. Caderea Bastiliei, cladirea Ion N. Angelescu, parter, sala 0023.

Bugetul estimativ aprobat pentru achizitia mai sus mentionata este 67.227,00 lei fara TVA.