Invitatie de participare la selectia de oferte în vederea achizitionarii cursurilor de pregatire profesionala

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164 165 167 si 60 din L98

Formular-3-Formular oferta

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenţionează achiziția cursurilor de:

 • pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru servant pompier)
 • pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru cadru tehnic PSI/SU)
 • pregatire profesionala (participare la cursuri de fochist)
 • pregatire profesionala in domeniul igiena (participare la cursuri pentru asimilarea notiunilor fundamentale de igiena)

Informatiile specifice fiecarui tip de curs de pregatire profesionala sunt mentionate mai jos.

 1. Pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru servant pompier)
 • autorizat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale si Ministerul Educaţiei Naţionale si finalizat cu certificat de absolvire si supliment de competente cu recunoastere nationala si internationala
 • instruirea va fi efectuata de formatori cu experienta profesionala de peste 10 ani
 • certificatele de calificare se vor emite in termen de 30 zile de la data sustinerii examenului
 1. Pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru cadru tehnic PSI/SU)
 • autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale si Ministerul Educaţiei Naţionale si finalizat cu certificat de absolvire si supliment de competente cu recunoastere nationala si internationala
 • instruirea va fi efectuata de formatori cu experienta profesionala de peste 10 ani
 • certificatele de calificare se vor emite in termen de 30 zile de la data sustinerii examenului
 1. Pregatire profesionala (participare la cursuri de fochist)

– autorizat de Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale si Ministerul Educaţiei Naţionale si finalizat cu certificat de absolvire si supliment de competente cu recunoastere nationala si internationala

– instruirea va fi efectuata de companie avizata Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu formatori cu experienta profesionala de peste 10 ani

– emitere talon pentru vize anuale

– valabilitatea autorizarii – 4 ani

– certificatele de calificare se vor emite in termen de 30 zile de la data sustinerii examenului

 1. Pregatire profesionala in domeniul igiena (participare la cursuri pentru asimilarea notiunilor fundamentale de igiena)

– autorizat de Ministerul Educaţiei Naţionale si Ministerul Sanatatii si finalizat cu certificat de absolvire si supliment de competente cu recunoastere nationala si internationala

– instruirea va fi efectuata de formatori cu experienta profesionala de peste 10 ani

– certificatele de calificare se vor emite in termen de 30 zile de la data sustinerii examenului.

Operatorii economici pot transmite ofertele (insotite de formularele completate) pentru cele patru categorii de cursuri sau oferta separata pe fiecare categorie de curs, in conditiile specificate mai sus, pana la data 06.09.2019, ora 13:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro sau la registratura ASE, din Piata Romana, nr.6, str. Caderea Bastiliei, cladirea Ion N. Angelescu, parter.