Lucrari de amenajare a salii 2211

CS sala 2211

In cadrul proiectului Certran, autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția lucrarilor de amenajare a salii 2211.

Operatorii economici pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 30.08.2019, ora 13:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro sau la registratura ASE, din Piata Romana, nr.6, str. Caderea Bastiliei, cladirea Ion N. Angelescu, parter, sala 0023.

Bugetul estimativ aprobat pentru achizitia mai sus mentionata este 56.469.72 lei fara TVA.