Lucrări de reparații la tâmplăria PVC cu geam termopan din cadrul Imobilelor Direcției Sociale a ASE București, identificate cu numere cadastrale proprii: Cămin C1-C2 Agronomie; Cămine Moxa D și E; Cămine Belvedere A6, A7, A8; Cămin Casa de Oaspeți – bloc 831; Cămin Covasna; Cantina Moxa

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza prevederilor Art. 7 Alin. 5 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, selecţia de oferte pentru atribuirea unui contract de execuţie de Lucrări de reparații la tâmplăria PVC cu geam termopan din cadrul Imobilelor Direcției Sociale a ASE București, identificate cu numere cadastrale proprii: Cămin C1-C2 Agronomie; Cămine Moxa D și E; Cămine Belvedere A6, A7, A8; Cămin Casa de Oaspeți – bloc 831; Cămin Covasna; Cantina Moxa” .

Denumire conform Nomenclator CPV (rev. 2) / Cod CPV: „Lucrări de tâmplărie” – COD CPV 45421000-4.

Valoarea maxim estimată a achiziţiei de lucrări: 79.166,66 lei fără TVA (valoarea maxim estimată nu include procentul de 5% aferent cheltuielilor diverse și neprevăzute)

Termen limită de transmitere a solicitărilor de clarificări: 17.08.2016, ora 15.00

Termen limită de depunere a ofertelor: 18.08.2016, ora 15.00

Documente anexă:

1.Invitatie de participare lucrari de reparatii tamplarie PVC

2. Caiet de sarcini – reparatii tamplarie PVC

3.ANEXA 2_modele_FORMULARE_Tamplarie PVC

4. Deviz – Lucrari de reparatii tamplarie PVC