LUCRARI DE EXECUTIE BRANSAMENT APA SI RACORD CANALIZARE LA IMOBILUL A.S.E. DIN ORASUL PREDEAL, JUDETUL BRASOV

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza prevederilor Art. 7 Alin. 5 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, selecţia de oferte pentru atribuirea unui contract de execuţie de „LUCRARI DE EXECUTIE BRANSAMENT APA SI RACORD CANALIZARE LA IMOBILUL A.S.E. DIN ORASUL PREDEAL, JUDETUL BRASOV.

Denumire conform Nomenclator CPV (rev. 2) / Cod CPV: „Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare – COD CPV 45332000-3.

Valoarea maxim estimată a achiziţiei de lucrări: 17.520,77 lei fără TVA (valoarea maxim estimată  include procentul de 2% aferent cheltuielilor diverse și neprevăzute)

Termen limită de transmitere a solicitărilor de clarificări: 16.08.2016, ora 12.00

Termen limită de depunere a ofertelor: 18.08.2016, ora 12.00

Documente anexă:

ANEXA_2_MODELE DE FORMULARE LUCRARI DE EXECUTIE BRANSAMENT APA SI RACORD CANALIZARE LA IMOBILUL A.S.E. DIN ORASUL PREDEAL, JUDETUL BRASOV

Autorizatie de constructie

Aviz si centralizator cantitati de lucrari

Bransament apa si racord canalizare (1)

Bransament apa si racord canalizare (2)

Bransament apa si racord canalizare (3)

Bransament apa si racord canalizare (4)

Invitatie de participare la selectia de oferte

Proiect Bransament apa si Racord canalizare si caiete de Sarcini

Plan de situatie Bransament apa