Lucrări de remediere a fațadei de Nord a imobilului Ion Angelescu aparținând ASE București

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza prevederilor Art. 7 Alin. 5 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, selecţia de oferte pentru atribuirea unui contract de execuţie de Lucrări de remediere a fațadei de nord a imobilului Ion Angelescu aparținând ASE București”.

Denumire conform Nomenclator CPV (rev. 2) / Cod CPV: „Lucrări de reparaţii generale şi de renovare” – COD CPV 45453000-7.

Valoarea maxim estimată a achiziţiei de lucrări: 137.662,99 lei fără TVA ((valoarea maxim estimată nu include procentul de 12,5% aferent cheltuielilor diverse și neprevăzute)

Termen limită de transmitere a solicitărilor de clarificări: 17.08.2016, ora 15.00

Termen limită de depunere a ofertelor: 18.08.2016, ora 15.00

 

Documente anexă:

  1. Invitatie de participare remediere fatada nord Ion Angelescu
  2. Caiet de sarcini – Lucrari de remediere fatada nord Ion Angelescu
  3. ANEXA 2_modele_FORMULARE_Lucrări ION ANGELESCU
  4. Lista cuprinzand cantitatile de lucrari si Recapitulatie