Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa achizitioneze LUCRARI DE REPARATII SI RENOVARE BIROURI DIN IMOBILUL MIHAI EMINESCU ale ASE BUCURESTI

Toate informatiile referitoare la aceasta achizitie se regasesc in Invitatia de participare si Caietul de sarcini atasate prezentului anunt.

Data limita de depunere a ofertelor: 25.08.2016 ora 12:00.

Eventuale clarificari se pot solicita numai pe email, la adresa achizitiipublice@ase.ro, pana pe data de 23.08.2016, ora 12:00.

ANEXA_2_MODELE-DE-FORMULARE-LUCRARI-DE-REPARATII-SI-RENOVARE-BIROURI-DIN-IMOBILUL-MIHAI-EMINESCU

Caiet de sarcini si cantitati de lucrari

Invitatie de participare la selectie de oferte