INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII DE ASIGURARI AUTO DE TIP RCS SI CASCO

INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII DE ASIGURARI AUTO DE TIP RCS SI CASCO

 

Catre,

Societatile interesate

Invitatie de participare la procedura achizitie: servicii de  asigurari auto tip RCA si CASCO  pentru autoturismele si autoutilitarele din parcul auto A.S.E.- Bucuresti, pentru perioada 2014-2015“. Cod  CPV: 66514110-0 – Servicii de asigurare a automobilelor (Denumire conform Nomenclator).

 

1.         Academia de Studii Economice din Bucuresti, cod fiscal 4433775, cu sediul in Piata Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2.         Procedura de atribuire aplicata: cumparare directa, publicare pe site-ul propriu al A.S.E. www.achizitiipublice.ase.ro si transmiterea de invitatii de participare catre operatori economici.

3.         Natura si cantitatea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate –  „servicii de  asigurari auto tip RCA si CASCO  pentru autoturismele si autoutilitarele din parcul auto A.S.E.- Bucuresti, pentru perioada 2014-2015”, conform caiet de sarcini anexat

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro