ANUNT PARTICIPARE CUMPARARE DIRECTA “SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA PENTRU CONTRACTUL DE FINANTARE POSDRU125/5/1/S/135301

ANUNT PARTICIPARE CUMPARARE DIRECTA “SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA PENTRU CONTRACTUL DE FINANTARE POSDRU125/5/1/S/135301

 

Catre,

Societatile interesate

Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul în București, sector 1, Piata Romana, nr. 6, în calitate de beneficiar al proiectului strategic cu titlul „Resurse umane pentru o creştere inteligentă şi inclusivă în sectorul serviciilor”, contract de finanțare POSDRU/125/5.1/S/135301, cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5 – „Promovarea măsurilor active de ocupare”, domeniul major de intervenţie 5.1 – „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”lansează, în calitate de autroitate contractantă, în baza OUG 34/2006, cu modificări și completări, procedura de cumpărare directă, in vederea achiziționării de „SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA PENTRU CONTRACTUL DE FINANTARE POSDRU/125/5/1/S/135301”cod CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Denumire conform Nomenclator – Rev 2)

 

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro