ANUNT PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII DE DEZINSECTIE SI DERATIZARE

 Catre  Societatile interesate

 

Având în vedere  faptul ca un operator economic a formulat o contestatie catre  Tribunalul Bucuresti, privind documentatia pentru achiziția de servicii dezinsecție și deratizare,  autoritatea contractantă aduce la cunostinta tuturor operatorilor  economici interesati  in a depune oferta  (termen limita de depunere ofertelor 30.04.2014, ora 16.00 ) ca  nu va încheia contractul de achiziție publică cu ofertantul castigator până la soluționarea litigiului.