INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE POMPE DE APA SI COMPRESOARE

INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE POMPE DE APA SI COMPRESOARE:

 

Către,

 Operatorii economici interesati

 

Cumparare directa din catalogul electronic seap in baza art.19 (1) din oug 34/2006 coroborat cu dispozitiile art. 46-47 din hg 1660/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice – ambele cu modificarile si completarile ulterioare,  de pompe de apa si compresoare cu montaj inclus.

Cod  cpv: 42120000-6 (pompe şi compresoare cu montaj inclus)

 

Atasat adaugam clarificarile pentru prelungirea termenului de depunere a ofertelor.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro