INVITATIE ACHIZITIE SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE A INCALZIRII CENTRALE

INVITATIE ACHIZITIE SERVICII DE REPARARE SI INTRETINERE  A INCALZIRII CENTRALE:

 

 C ă t r e,

                                                                   Societățile interesate

                                                                      

 

Academia de Studii Economice Bucureşti, in calitate de autoritate contractanta, prin Serviciul de Achizitii Publice, intentioneaza sa achizitioneze „ Servicii de reparare si intretinere  a incalzirii centrale ”cod CPV :  50720000—8,  in baza dispoziţiilor art. 19 din OUG 34/2006, cu completarile ulterioare.

 

Atasam la prezenta : invitatia de participare, caietul de sarcini si formulare.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro