INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE ECHIPAMENTE ELECTRONICE, ELECTROMECANICE SI ELECTROTEHNICE PENTRU CENTRALE TERMICE

INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE ECHIPAMENTE ELECTRONICE, ELECTROMECANICE SI ELECTROTEHNICE PENTRU CENTRALE TERMICE:

                                                                                   Că t r e,

                                                                                      Societățile interesate

                                                                     


Academia de Studii Economice Bucureşti, in calitate de autoritate contractanta, prin Serviciul de Achizitii Publice, intentioneaza sa achizitioneze

2. “Accesorii electronice, electromecanice si electrotehnice pentru instalatiile centralei termice cu montaj inclus” cod CPV :  31700000-3

1. „ Servicii de reparare si intretinere  a incalzirii centrale ”cod CPV :  50720000-8,  

pentru asigurarea incalzirii  inmobilului ASE – COVASNA in baza dispoziţiilor art. 19 din OUG 34/2006, cu completarile ulterioare.

 

Atasam la prezenta : invitatia de participare, caietul de sarcini si formulare

 

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro