INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE ECHIPAMENTE PROFESIONALE DE BUCATARIE

INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE ECHIPAMENTE PROFESIONALE DE BUCATARIE

 

ă t r e,

Societătile interesate

                                                                   

Academia de Studii Economice din Bucuresti, prin Serviciul Acizitii Publice, intentioneaza sa achizitioneze “Echipamente profesionale de bucatarie” in vederea dotarii cantinei ASE Bucuresti si va solicita oferta dumneavoasta pana la data de 17.12.2013 orele 16.00.

Achizitia acestor echipamente va fi efectuata in baza prevederilor Art. 19 si Art 19 (1) din OUG 34/2006, privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile aduse pana in data prezentei.

Plata se va efectua in contul firmei castigatoare deschis la trezoreria statului.

Va rugam sa ne prezentati oferta dumneavoastra tehnica, pentru fiecare echipament solicitat, insotita de descrieri, fotografii sau fise tehnice, din care sa reiasa respectarea cerintelor minimale solicitate de Autoritatea contractanta.

Oferta financiara va fi prezentata in lei si euro fara TVA.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro