INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII INTRETINERE ASCENSOARE

INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE SERVICII INTRETINERE ASCENSOARE:

 

Catre,

Societatile interesate

Academia de Studii Economice Bucuresti, in calitate de autoritate contractanta, prin Serviciul de Achizitii Publice, intentioneaza sa achizitioneze ” Servicii de intretinere ascensoare” cod CPV: 50750000-7 in  baza dispozitiilor art. 19 din OUG 34/2006, cu completari ulterioare.

Atasam la prezenta : invitatie de participare, caiet de sarcini si formulare de oferta.

 

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro