INVITATIE DE PARTICIPARE PENTRU CUMPARAREA DIRECTA DE VOPSEA DE TABLE SCOLARE SI ARTICOLE DE VOPSIT

INVITATIE DE PARTICIPARE PENTRU CUMPARAREA DIRECTA DE VOPSEA DE TABLE SCOLARE SI ARTICOLE DE VOPSIT:

 

Catre,

Societatile interesate

 1.        Academia de Studii Economice din Bucuresti, cod de identificare fiscală 4433775, cu sediul in Bucuresti, Piata Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2.         Procedura de atribuire aplicata: cumparare directa, publicare pe site-ul propriu al A.S.E. www.achizitiipublice.ase.ro

3.         Natura si cantitatea produselor ce urmeaza sa fie livrate: vopsea de table scolare si articole de vopsit, conform Anexa la prezenta Invitatie.

4.         Adresa de livrare a  produselor:  Academia de Studii Economice, Bucuresti, imobilele Academiei de Studii Economice din Bucuresti, bd. Dacia, nr. 41. Depozit Central. Persoane de contact: Ion Corneliu Drilea email: drilea_cornel@yahoo.com, telefon: 0728881137, Laurentiu Balaceanu, 021/3191900, int 105.  

5.         Se interzice depunerea ofertelor alternative.

 

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro