INVITATIE DE PARTICIPARE PENTRU CUMPARAREA DIRECTA DE ACCESORII PENTRU TABLE DE SCRIS

INVITATIE DE PARTICIPARE PENTRU CUMPARAREA DIRECTA DE ACCESORII PENTRU TABLE DE SCRIS

 

Catre,

Societatile interesate

1.         Academia de Studii Economice din Bucuresti, cod de identificare fiscală 4433775, cu sediul in Bucuresti, Piata Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2.         Procedura de atribuire aplicata: cumparare directa, publicare pe site-ul propriu al A.S.E. www.achizitiipublice.ase.ro

3.         Natura si cantitatea produselor ce urmeaza sa fie livrate: accesorii pentru table de scris conform Anexa la prezenta Invitatie.

NOTA: Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de produse solicitata. Nu se accepta oferte partiale.

4.         Adresa de livrare a  produselor:  Academia de Studii Economice, Bucuresti, imobilele Academiei de Studii Economice din Bucuresti, bd. Dacia, nr. 41. Depozit Central. Persoane de contact: Ion Corneliu Drilea email: drilea_cornel@yahoo.com, telefon: 0728881137, Laurentiu Balaceanu, 021/3191900, int 105.

5. Livrarea produselor  se va face, in baza comenzii ferme a autoritatii contractante, in termen de maxim 2 zile lucratoare de la comanda ferma. Produsele  se vor livra pe baza de factura fiscala.

6.         Se interzice depunerea ofertelor alternative.

7.         a) Data limita de primire a ofertelor: 06.02.2014 ora 16.00 (conform programului de lucru al autoritatii contractante).

 

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro