INVITATIE DE PARTICIPARE PENTRU CUMPARAREA DIRECTA DE SERVICII DE CAMPANII DE PUBLICITATE MEDIA DERULATE IN MEDIA LOCALA SI REGIONALA PENTRU PROMOVAREA OFERTEI EDUCATIONALE A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI

INVITATIE DE PARTICIPARE PENTRU CUMPARAREA DIRECTA DE SERVICII DE CAMPANII DE PUBLICITATE MEDIA DERULATE IN MEDIA LOCALA SI REGIONALA PENTRU PROMOVAREA OFERTEI EDUCATIONALE A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI :

Catre,

Societatile interesate

 1.        Academia de Studii Economice din Bucuresti, , cu sediul in Piata Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2.         Procedura de atribuire aplicata: cumparare directa, publicare pe site-ul propriu al A.S.E. www.achizitiipublice.ase.ro, transmiterea de invitatii de participare catre operatori economici și publicitate pe www.e-licitatii.ro

3.         Natura si cantitatea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate: servicii de campanii de publicitate in media locala si regionala pentru promovarea ofertei educationale a a Academiei de Studii Economice din Bucuresti cod CPV:  79341400-0 – Servicii de campanii  de publicitate (Denumire conform   Nomenclator), in 13 judete, conform caiet de sarcini anexat.

 

Adaugam set nr. 1 raspuns la o solicitare de clarificari.

Adaugam set nr. 2 raspuns la o solicitare de clarificari.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro