INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE DIRECTA PRODUSE LACTATE

INVITATIE PARTICIPARE ACHIZITIE DIRECTA PRODUSE LACTATE

 

Catre,

Societatile interesate

Academia de Studii Economice din Bucuresti, cod de inregistrare fiscala 4433775, respectiv  cod inregistrare fiscala in scopuri de TVA RO27904430, cu sediul in Piata Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

Procedura de atribuire aplicata: cumparare directa, publicare pe site-ul propriu al A.S.E. www.achizitiipublice.ase.ro si transmiterea de invitatii de participare catre operatori economici.
        Natura si cantitatea produselor ce urmeaza sa fie livrate: PRODUSE LACTATE, conform caiet de sarcini anexat.
NOTA: Se vor depune oferte pentru intreaga cantitate de produse solicitata. Nu se accepta oferte partiale.
 
Adresa de livrare a  produselor:  Academia de Studii Economice:
– Cantina MOXA,  Str. Mihail Moxa nr. 11, sector 1,  Bucuresti;
– Cantina CIHOSCHI, str. Stanislas Cihoschi nr.5 , sector 1, Bucuresti

Se interzice depunerea ofertelor alternative.

Data limita de primire a ofertelor: 13.02.2014 ora 16,00 (conform programului de lucru al autoritatii contractante).

Documentul pdf atasat contine : invitatia de participare, caietul de sarcini si forumularele de oferta.

Adaugam caietul de sarcini, formularele de oferta si invitatia de participare in format editabil.

Termenul de depunere a ofertelor s-a prelungit pana la 17.02.2014 ora 16:00

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro