Achizitie directa Uniforme pentru portari și recepționeri

Academia de Studii Economice din București organizează, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43-46 din HG 395/2016, selectia de oferta pentru achiziția directă de uniforme pentru portari și recepționeri.  cod CPV -18143000-3

Caiet sarcini uniforme

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare uniforme

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164, 165, 167 si 60 din L98 uniforme

Formular-3-Formular oferta uniforme

Instructiuni Uniforme pentru portari si receptioneri