Invitatie de participare la selectia de oferte în vederea achizitionarii servicii de asistență tehnică pentru verificarea execuției corecte a lucrărilor, prin dirigenți de șantier

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenționează sa achiziționeze Servicii de asistență tehnică pentru verificarea execuției corecte, prin dirigenți de șantier, a lucrărilor de demolare cămine Moxa, corpurile A,B,C din București, str. Mihail Moxa, nr.11, sector 1 pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Informații suplimentare se regăsesc în caietul de sarcini atașat.

Operatorii economici pot transmite oferta în condițiile specificate în caietul de sarcini şi în Invitația de participare anexate pana la data 29.10.2019, ora 14:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

În urma evaluării ofertelor depuse, operatorul economic câștigător va publica în SEAP  oferta în vederea realizării achiziției directe.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

caiet_sarcini_asistenta_tehnica_diriginti_santier

invitatie participare servicii asistenta tehnica diriginti de santier