ACHIZIŢIE ELEVATOARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană, nr.6, sector 1, intenționează să achiziționeze elevatoare, respectiv Lotul 1 – 1 elevator pășitor pentru urcat și coborât scări și Lotul 2 – 9 elevatoare cu şenile pentru urcat și coborât scări necesare persoanelor cu dizabilități locomotorii fapt pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din București publică anunț în vederea primirii  de oferte de produse – ELEVATOARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI – pentru a asigura accesul facil în imobilele Direcțiilor Administrative şi Sociale din cadrul Academiei de Studii Economice București.

Operatorii economici pot transmite ofertele pentru ambele loturi sau oferta separată pe fiecare lot în parte, în condițiile specificate în caietul de sarcini şi în Invitația de participare, anexate.

Caiet sarcini elevatoare persoane dizabilitati

invitatie participare achizitie elevatoare