Invitatie de participare la selectia de oferte în vederea achizitionarii servicii de verificare a instalațiilor electrice

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenționează sa achiziționeze servicii de verificare a instalațiilor electrice constând în: verificarea prizelor de pământ, a prizelor și tablourilor electrice  – măsurători PRAM în imobilele Academiei de Studii Economice din București pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Informații suplimentare se regăsesc în caietul de sarcini atașat.

Operatorii economici pot transmite oferta în condițiile specificate în caietul de sarcini, anexa caiet de sarcini şi în invitatie participare  anexate pana la data 29.10.2019, ora 14:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

În urma evaluării ofertelor depuse operatorul economic câștigător va publica oferta în SEAP   în vederea realizării achiziției directe.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Din cauza unor probleme tehnice, site-ul achizitiipublice.ase.ro nu a fost funcțional. Vă rugăm să consultați și erata atașată.

Erata invitatie servicii PRAM

invitatie participare servicii PRAM_actualizată