Invitatie de participare la selectia de oferte în vederea achizitionarii produselor care se regasesc sub denumirea- ELEVATOARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI –

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr. 6 sector 1, București, intenţionează să achizitioneze elevatoare necesare persoanelor cu dizabilitati locomotorii fapt pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza cererea de oferte de produse – ELEVATOARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI – pentru a asigura accesul facil in imobilele Directiilor Administrative si Sociale din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti.

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in caietul de sarcini si in Invitatia de participare  anexate.

Ofertele se vor transmite la adresa de e-mail: achizitiipublice@ase.ro sau la Directia Achizitii Publice cam. 5316 pana la data de 08.07.2019 – ora 12:00.