Achizitie aparate de aer conditionat portabil si SPLIT pentru imobilele de invatamant ale ASE Bucuresti

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, art. 17, alin. (3) din HG 395/2016 si art. 43, alin. (1) si (2)  si art. 45, alin (1) si (2) din HG 395/2016, achizitia directa pentru aparate de aer conditionat SPLIT si portabil, cu montare si instalare/punere in functiune inclusa, conform specificatilor tehnice si a conditilor si termenelor de livrare si executie prevazute in caietul de sarcini.

Valoarea estimata a achizitiei este de 129,575.00 lei fara TVA si este defalcata astfel:

a) Pentru aparatele de aer conditionat SPLIT de 9000 BTU – valoarea maxima totala este de 55,315.00 lei fara TVA;

b) Pentru aparatele de aer conditionat SPLIT de 12000 BTU – valoarea maxima totala este de 64,260.00 lei fara TVA;

c) Pentru aparatele de aer conditionat portabile de 12000 BTU – valoarea maxima totala este de 10,000.00 lei fara TVA.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut al valorii totale fara tva, in conditiile respectarii prevederilor/cerintelor caietului de sarcini.

Operatorii economici interesati sa participe la achizitia mentionata mai sus, sunt rugati sa trimita o oferta de pret, la adresa de email: achizitiipublice@ase.ro pana la data de 05.07.2019, ora:10:00. Oferta de pret sa fie transmisa in lei fara tva pentru valoarea totala, avandu-se in vedere si graficul de livrare si executie din caietul de sarcini si totodata operatorii economici interesati sa participe sa completeze si declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea 98/2016.

Asteptam cu interes ofertele dvs.

Caiet de sarcini – Aparate de aer conditionat 2019

DECLARAŢIE

Situaţie aparate aer condiţionat pe sali