Lucrari de amenajare a salilor 2212, 3305 si 3404

In cadrul proiectului Certran, autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția lucrarilor de amenajare a salilor 2212, 3305 si 3404.

Operatorii economici pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 23.06.2019, ora 00:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Bugetul estimativ aprobat pentru achizitia mai sus mentionata este 197,479.05 lei fara TVA.

Erata: Dintr-o eroare a fost selectata data limita de depunere a ofertelor intr-o zi nelucratoare. Data limita pana la care se pot depune ofertele este 24.06.2019, ora 12:00.

CS C