Invitatie de participare la selectia de oferte in vederea achizitionarii de produse personalizate in beneficiul FSS4(SOLD2018), Conferinta Internationala Universitara de Economie si Stiinte Sociale (ICESS)

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenționează să achiziționeze produse personalizate pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

În acest sens, sunteți invitați să trimiteți oferta dumneavoastră de preț pentru produsele personalizate, solicitate de beneficiar conform specificațiilor din anunț, in beneficiul FSS4 (SOLD2018), CONFERINTA INTERNATIONALA UNIVERSITARA DE ECONOMIE SI STIINTE SOCIALE(ICESS)

Operatorii economici pot transmite oferta în condițiile specificate în Invitația de participare anexate pana la data 19.11.2019, ora 12:30, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

În urma evaluării ofertelor depuse, operatorul economic câștigător va publica în SEAP  oferta în vederea realizării achiziției directe.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

invitatie-participare-prod personalizate 9390