Invitatie de participare la selectia de oferte in vederea achizitionarii de servicii de traducere in beneficiul FSS4 Obtinerea etichetei „Human Resources Excellence in Research” si implementarea strategiei de resurse umane pentru cercetatori, componenta a Strategiei Europa 2020 (HRS4R) in cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenționează sa achiziționeze servicii de traducere autorizata romana-engleza si/sau engleza-romana.

Operatorii economici pot transmite oferta în condițiile specificate in caietul de sarcini anexat pana la data 11.11.2019, ora 09:30, la adresa de email achizitiipublice@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

În urma evaluării ofertelor depuse, operatorul economic câștigător va publica în SEAP  oferta în vederea realizării achiziției directe.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

 

CAIET DE SARCINI serv traducere