Invitatie de participare la selectia de oferte in vederea achizitionarii de produse personalizate in beneficiul FSS 5, Conferinta Internationala Universitara de Economie si Stiinte Sociale (ICESS)

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenționează sa achiziționeze produse personalizate.

Operatorii economici pot transmite oferta în condițiile specificate în Invitația de participare anexate pana la data 07.11.2019, ora 09:30, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

În urma evaluării ofertelor depuse, operatorul economic câștigător va publica în SEAP  oferta în vederea realizării achiziției directe.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

invitatie-participare-prod personalizate 1730