Invitatie de participare la procedura achizitie: „servicii de asigurari auto tip RCA si CASCO pentru autoturismele si autoutilitarele din parcul auto A.S.E.- Bucuresti, pentru perioada 2015-2016″

C a t r e

                   OPERATORII ECONOMICII INTERESATI

 

Invitatie de participare la procedura achizitie: servicii de  asigurari auto tip RCA si CASCO  pentru autoturismele si autoutilitarele din parcul auto A.S.E.- Bucuresti, pentru perioada 2015-2016“. Cod  CPV: 66514110-0 – Servicii de asigurare a automobilelor (Denumire conform Nomenclator). 

1.         Academia de Studii Economice din Bucuresti, cod fiscal 4433775, cu sediul in Piata Romana nr. 6, sector 1, telefon 3191900/3191901, fax 319.19.66, e-mail: achizitiipublice@ase.ro

2.         Procedura de atribuire aplicata: cumparare directa, publicare pe site-ul propriu al A.S.E. www.achizitiipublice.ase.ro.

3.         Natura si cantitatea serviciilor ce urmeaza sa fie prestate –  servicii de  asigurari auto tip RCA si CASCO  pentru autoturismele si autoutilitarele din parcul auto A.S.E.- Bucuresti, pentru perioada 2015-2016”, conform caiet de sarcini anexat.

Va multumim.

Serviciul Achizitii Publice

Academia de Studii Economice din Bucuresti

 

Documente atasate:

1. Invitatie de participare

2. caietul de sarcini;

3. Formulare

 

 

 

 

 

 

caiet de sarcini formulare (5) invitatie op economici asig (1) (1)