Erata la Solicitare oferte servicii dezinsectie deratizare

                                                              ERATA

 

REF: Adresa nr. 1161/27.03.2015: Solictare de oferta pentru prestarii de servicii dezinsectie deratizare, punctul 5:

 

   În loc de :

  • Contractul de servicii  va fi atribuit ofertantului castigator pana la 31.12.2015, urmand ca, optional , în funcţie de necesităţile autorităţii contractante să fie prelungit, în baza art. 6, alin 3 din HG 925/2006, până la 31.04.2014

   Se va citi :

  • Contractul de servicii  va fi atribuit ofertantului castigator pana la 31.12.2015, urmand ca, optional , în funcţie de necesităţile autorităţii contractante să fie prelungit, în baza art. 6, alin 3 din HG 925/2006, până la 31.04.2016