INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA PROCEDURA ACHIZIȚIE: BONURI CU VALOARE FIXA – TAXA PENTRU INSCRIERE-ADMITERE 2013, COD CPV 22822200-0

C ă t r e,


Societățile interesate

 

 Academia de Studii Economice Bucureşti, in calitate de autoritate contractanta, prin Serviciul de Achizitii Publice, intentioneaza sa achizitioneze bonuri cu valoare fixa –taxa pentru inscriere-admitere 2013, cod CPV 22822200-0, respectiv:

–          Bonuri cu valoare fixa –taxa de inscriere –admitere 2013  in valoare de 100 lei”

–          Bonuri cu valoare fixa –taxa de inscriere –admitere 2013  in valoare de 25 lei  ”

           in baza dispoziţiilor art. 19 din OUG 34/2006, cu completarile ulterioare.

 

Atasam la prezenta : invitatia de participare, caietul de sarcini, formulare si modele de bonuri cu valoare fixa scanate.

 

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro