PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII DE BAZE DE DATE

PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII DE BAZE DE DATE

 

Conform solicitarii de participare va informam ca data limita de depunere a ofertelor este 28.06.2013, ora 12:00. Data limita pentru solicitarea clarificarilor esti 16.06.2013 iar data limita pentru transmiterea raspunsurilor este 27.06.2013 ora 16:00.


 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro