PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTARI DE SERVICII DE REPARATII SI INTRETINERE FOTOCOPIATOARE

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI SĂ PARTICIPE LA PROCEDURA DE ACHIZITIE DIRECTA PENTRU INCHEIEREA UNUI CONTRACT DE PRESTARI SERVICII DE REPARATII SI INTRETINERE FOTOCOPIATOARE :

Conform solicitarii de participare va informam ca data limita de depunere a ofertelor este 21.05.2013, ora 13:00. Data limita pentru solicitarea clarificarilor esti 17.05.2013 iar data limita pentru transmiterea raspunsurilor este 20.05.2013 ora 13:00.

 

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro