Invitatie de participare achizitie directa Lucrări pentru realizarea instalatiei de gaze naturale la investitia Camin Occidentului

Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul in Piata Romana nr. 6,      Sectorul 1, intenţionează să achiziţioneze prin “achiziție directă“, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006  Lucrări pentru realizarea instalatiei de gaze naturale la investitia Camin Occidentului, imobil aflat in proprietatea Academiei de Studii Economice din Bucuresti, în conformitate cu solicitările din Caietul de sarcini anexat, lucrari încadrate în Cod CPV 45231221-0, denumire conform Nomenclator: LUCRĂRI  DE  CONSTRUCTII DE CONDUCTE DE ALIMENTARE CU GAZ.

LOCAŢIA  EXECUTĂRII  LUCRĂRILOR:    Camin Studentesc S + P + 6E Occidentului,

SECTIUNEA I _ Invitatie de participare achizitie Lucrari pentru realizarea instalatiei de gaze naturale Camin Occidentului SECTIUNEA II _ caiet de sarcini + lista cantitati lucrari + acord acces sistem distributie GN + plan zona SECŢIUNEA III _ Formulare                                                                       Str. Occidentului nr. 7, Bucureşti