PROCEDURA ACHIZITIE SCULE SI UNELTE DE REPARATIE

PROCEDURA ACHIZITIE SCULE SI UNELTE DE REPARATIE:

 

    C ă t r e,

 

                                                                  Societățile interesate

                                                                      

 

 

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, in calitate de autoritate contractanta, prin Serviciul de Achizitii Publice, intentioneaza sa achizitioneze:

„ unelte si  scule ” pentru efectuarea de reparatii la imobilele de invatamant si imobilele cu destinatie administrativa ale A.S.E. Bucuresti”.

COD CPV: 18143000-3 – Echipamente de protectie; 39224000-8 – Maturi, perii si alte articole de diverse tipuri; 42670000-3 – Piese si accesorii pentru masini-unelte; 44160000-9 – Conducte, tevarie, tevi, tubaje, tuburi si articole conexe; 44330000-2  – Bare, tije, sarma si profile utilizate in constructii; 44424200-0 – Banda adeziva; 44510000-8 – Scule; (denumire conform Nomenclator) in baza dispoziţiilor art. 19 din OUG 34/2006, cu completarile ulterioare.

 

Atasam la prezenta : invitatia de participare, caietul de sarcini si formulare.

 

Adaugam Set 1 clarificari la caietul de sarcini pentru unelte si scule.

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro