ÎN ATENŢIA STRUCTURILOR ORGANIZATORICE ALE ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

 

 

 

Vă aducem la cunoştinţă că, începând cu data de 01.04.2013, referatele de necesitate aferente achiziţiilor de produse / servicii / lucrări precum şi propunerile de angajare a cheltuielilor aferente acestora se vor redacta, de către structurile organizatorice solicitante, conform modelelor aprobate prin procedurile operaţionale ale Sistemului de Control Managerial Intern al instituţiei noastre.

 

Modelele celor două documente sus-enunţate sunt redate în fişierele electronice editabile, ataşate prezentului anunţ.

 

DIRECŢIA ECONOMICĂ