CLARIFICĂRI – SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE – cod CPV: 79713000-5

CLARIFICĂRI

 

SERVICII DE PAZĂ, PROTECŢIE ŞI MONITORIZARE cod CPV: 79713000-5

Procedura de Negociere cu publicarea unui anunţ de participare pe site-ul propriu www.achizitiipublice.ase.ro şi, concomitent, prin transmiterea de invitaţii de participare, prestatorilor recunoscuţi din domeniu, selecţionaţi din baze de date publice (website-uri credibile şi actualizate): conform prevederilor Art. 16 – (1) al OUG 34 / 2006, cu modificările şi completările legislative aduse până la data prezentei:

(Invitaţie de participare generică publicată pe site-ul propriu – www.achizitiipublice.ase.ro sub nr. 468 / 05.02.2013)