PROCEDURA DE LICITATIE DESCHISA PENTRU INCHEIEREA UNUI ACORD CADRU PENTRU SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE SI EXTERNE

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI SĂ PARTICIPE LA PROCEDURA DE LICITATIE DESCHISA PENTRU INCHEIEREA UNUI ACORD CADRU PENTRU SERVICII DE TRANSPORT AERIAN PE RUTE INTERNE SI EXTERNE:

Conform Anuntului de participare nr. 142974/09.04.2013, postat in SEAP, va informam ca data limita de depunere a ofertelor este 24.05.2013, ora 09:00. Data deschiderii ofertelor este 24.05.2013, ora 10:30.

Anuntul de participare, documentatia de participare necesara elaborarii ofertelor,  precum si alte informatii (clarificari) pot fi descărcate de pe site-ul: www.e-licitatie.ro

 

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro